Geldproblemen: hulp aan inwoners

Een groot aantal mensen in Nederland heeft moeite om rond te komen. Soms lukt het gewoon niet om alle rekeningen op tijd te betalen. Dat kan iedereen overkomen, zeker tijdens deze coronacrisis.

Wat kunnen wij voor u doen?

Komt u er zelf niet uit? Blijf dan niet rondlopen met uw geldzorgen en neem contact met ons op. De medewerkers van Schuldhulp zijn er speciaal om u te helpen.

  • We gaan samen op zoek naar een oplossing om uw geldzaken op orde te krijgen.
  • We geven hulp die bij u en bij uw situatie past.

Ervaringsverhalen

Lees hoe Kitty van haar koopverslaving afkwam.

Lezen hoe twee inwoners hulp kregen met hun schulden en van schulden naar sparen gingen.

Lees hoe Bert eind 2019 schuldenvrij was door hulp en begeleiding.

Lees hoe André iedereen met geldproblemen aanraadt hulp te vragen.

Betalingsachterstanden

Alle gemeenten krijgen vanaf 2021 bericht van woningverhuurders, energie- en watermaatschappijen en zorgverzekeraars als er betalingsachterstanden bij hun klanten zijn. Ook de gemeente Zutphen krijgt deze berichten over inwoners van Zutphen en Warnsveld. Dat heet vroegsignalering.

Wat kunt u van ons verwachten?

We gaan met u in gesprek. U vertelt over uw geldzorgen en uw thuissituatie  We kijken daarna welke oplossing het beste bij u past: er zijn namelijk veel mogelijkheden. Van eenvoudig en snel tot aan ingewikkelder en lang. We maken samen een plan en gaan samen aan de slag om uw geldproblemen op te lossen.

Welke oplossingen zijn er?

Welke oplossing het beste is, ligt aan uw situatie. Soms is informatie en advies genoeg om u op weg te helpen. Dan kunt u weer verder en is er geen schuldhulp van de gemeente nodig.

We kunnen u ook doorverwijzen naar één van de organisaties waarmee wij samenwerken. Schuldhulpmaatje kan u helpen als u het moeilijk vindt om uw geldzaken te regelen. Perspectief kan u helpen als u naast geldzorgen ook andere problemen heeft. U kunt u ook zelf contact met deze organisaties opnemen als u dat wilt.

Hieronder staat wat wij nog meer voor u kunnen doen.

Budgetondersteuning op maat (BOOM)

Als u hulp nodig heeft met het regelen van uw geldzaken. Maar u wilt wel zelf de controle houden over uw inkomsten en uitgaven. Dan past Budgetondersteuning Op Maat (BOOM) bij u. Wij zorgen ervoor dat u begeleiding krijgt zodat u het later weer zelf kunt doen.

Stabilisatie

Niet iedereen krijgt gelijk een schuldregeling. Bijvoorbeeld omdat er in uw situatie nog veel verandert, zoals beslag op uw inkomen of als u in scheiding ligt. In dit geval kunt u misschien nog niet helemaal voldoen aan de voorwaarden voor een schuldregeling. We kunnen u wel verder helpen.

We helpen u bij uw geldzaken zodat uw schulden niet verder stijgen. Tijdens deze ‘stabilisatieperiode’ krijgt u de tijd om te gaan werken aan uw doelen die we samen opstellen. Deze doelen zijn een voorwaarden om een schuldregeling te kunnen starten. Dat duurt ongeveer 4 tot 6 maanden

Wij kunnen u ook helpen als een schuldregeling voorlopig echt niet kan. Bijvoorbeeld omdat u schulden heeft die niet geregeld kunnen. Of omdat u dat hulp nodig omdat u ziek bent of verslaafd. Wij betalen dan u maandelijkse vaste lasten op tijd. .

Betalingsregeling

We bekijken eerst of u uw schulden helemaal kunt betalen binnen een redelijke tijd. We bespreken of u zelf contact opneemt met het bedrijf waar u een schuld heeft. Lukt dat niet, dan kunnen wij u daarbij helpen. Als een afspraak om uw rekeningen te betalen niet lukt, dan kijken we of een schuldregeling mogelijk is. Er zijn 2 soorten schuldregelingen.

Schuldregeling

Wij vragen aan de bedrijven waar u een schuld heeft of zij akkoord met een schuldregeling. Dat betekent dat u uw schuld niet volledig hoeft terug te betalen, maar slechts een deel. Wij rekenen uit hoe groot dat deel is, zodat u voldoende geld overhoudt om van te kunnen leven. Als u zich aan de afspraken met de bedrijven houdt, wordt de rest van uw schuld kwijt gescholden en bent u schuldenvrij.

Wettelijke schuldregeling

Willen de bedrijven niet meewerken, dan kunt u vragen om een ‘wettelijke schuldsanering’ bij de rechtbank. Daarvoor heeft u een verklaring van de gemeente nodig. Daarin staat wat er geprobeerd is om schulden te regelen en ook of u daarbij voldoende heeft meegewerkt. De rechtbank beslist dan of er een wettelijke schuldsanering komt waarin de bedrijven moeten meewerken.

Nazorg

We kijken met u of u na de schuldregeling uw geldzaken zelf kunt regelen. We willen voorkomen dat u opnieuw in geldproblemen raakt. Als het nodig is helpen wij u om uw geldzaken weer zelf te regelen.

Als de schuldregeling voorbij is, houden we nog even contact met. We bespreken dan hoe het met u gaat en of geldzaken in orde zijn. Misschien heeft u nog vragen of behoefte aan hulp. Samen bekijken wat u nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn.

Ondernemer met financiële problemen

Als het inkomen van uw bedrijf langere tijd te laag is om van te leven, maakt u misschien schulden. Wacht niet tot uw schulden te hoog zijn. Neem contact op met onze ondernemersadviseurs. Zij kunnen u adviseren en helpen. Dat gebeurt natuurlijk vertrouwelijk.