Subsidie voor evenementen en festivals

Zutphen heeft een compleet en breed programma met evenementen voor verschillende publieksgroepen. Het totaal aantal evenementen in heel Zutphen zit tegen de 100 per jaar!

Om evenementen te ondersteunen die passen bij de identiteit en het karakter van Zutphen, stelt de gemeente subsidie beschikbaar. Bij het verlenen van die subsidie maken we onderscheid tussen beeldbepalende evenementen, sfeerbepalende evenementen en springplank evenementen. Deze evenementen vinden vooral in de binnenstad plaats. De overlast voor omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt.

Beeldbepalende evenementen

Beeldbepalende evenementen hebben een (boven)regionale uitstraling, zijn zeer herkenbaar en van hoge kwaliteit. Ze leveren specifiek een bijdrage aan de positie en het gewenste profiel en identiteit van Zutphen.

Sfeerbepalende evenementen

Sfeerbepalende evenementen voorzien in een behoefte van een breed publiek, waaronder jeugd, gezinnen en ouderen. Ze leveren specifiek een bijdrage aan een levendige en gezellige stad.

Springplank evenementen

Springplank evenementen zijn nieuw, creatief en innovatief. Ze zijn vaak kleinschalig en voorloper van een beeld- of sfeerbepalend evenement. Ze zijn belangrijk vanuit citymarketingoogpunt omdat ze een bijdrage leveren aan het imago en de merkwaarden van Zutphen als eigenzinnige, originele en talentvolle stad.

Wat houdt de subsidie in?

Met de subsidie voor evenementen en festivals kunt u subsidie krijgen als u een evenement of festival organiseert. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. Belangrijk is bijvoorbeeld dat deze evenementen passen bij de identiteit van Zutphen of dat Zutphen een unieke promotiekans krijgt.

Let op: De regeling is niet bedoeld voor het subsidiëren van culturele en sportevenementen of -festivals. Bekijk hiervoor de subsidie voor cultuurinitiatieven of de subsidie sportstimulering.

Wat is een evenement dat past bij de identiteit van Zutphen?

Bij de identiteit van Zutphen is cultureel erfgoed de belangrijkste drager van de identiteit. Ook staan de onderstaande begrippen centraal.

 • 'Hanzestad & rivierstad
 • Eigenzinnig
 • Historische binnenstad
 • Gastvrij
 • Ondernemerschap

Zutphen wordt verder gekenmerkt door kleinschaligheid (de 'menselijke maat') en ambachtelijkheid. Daarmee onderscheidt Zutphen zich van andere (concurrerende) steden.

Aanvragen

Om uw aanvraag in behandeling te nemen, hebben we deze gegevens nodig:

 • een projectplan
 • een sluitende begroting (overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven).
 • en als u voor het eerst subsidie aanvraagt:
  • een recente kopie van het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel;
  • de meest recente statuten;
  • een recent bankafschrift.

Organiseert u een bestaand evenement of festival? Dan moet u vóór 31 december 2020 een aanvraag doen.

Organiseert u een nieuw evenement of festival? Dan moet uw aanvraag uiterlijk 13 weken voor de datum van het evenement uw aanvraag binnen zijn.