Informatieverzoek

Wet open overheid (Woo)

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat iedereen informatie mag vragen over wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheidsorganisaties zijn verplicht om zoveel mogelijk informatie open te stellen voor iedereen. Naast een verzoek om informatie openbaar te maken, kunt u ook hulp krijgen bij het vinden van informatie die al openbaar is.

Verzoek om informatie

Als u informatie of documenten wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen. U kunt het verzoek online indienen via het digitale formulier of via de post versturen. Het is niet mogelijk een Woo-verzoek via de e-mail in te dienen.

Goed te weten

Wilt u in het verzoek duidelijk aangegeven welke informatie en/of welk document u wilt ontvangen? Om de informatie te kunnen verstrekken moeten wij de informatie ook echt hebben. Dat betekent dat de informatie moet zijn vastgelegd in een digitaal bestand, papier, foto, film of op tape.

De behandeling van uw Woo-verzoek

De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 2 weken. Hiervan ontvangt u dan een bericht. Soms wordt er zoveel informatie gevraagd, dat ook de verlengde termijn te kort is om alle documenten te verzamelen en te beoordelen. In dat geval volgen er afspraken met u over de verdere afhandeling.

Beslist de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt ook direct een beroep bij de rechtbank Gelderland instellen, nadat u ons in gebreke heeft gesteld.

Afwijzen Woo-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af als een of meerdere van de redenen voor weigering in de Woo van toepassing zijn. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Het kan ook zijn dat de gemeente documenten alleen voor een deel openbaar maakt. Dan worden delen van documenten onleesbaar gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan informatie over toezicht door de gemeente of een bijlage met financiële informatie. Wanneer de documenten niet openbaar worden gemaakt, wordt dit in het Woo-besluit uitgelegd. Wanneer u het niet eens bent met een Woo-besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een Woo-verzoek als documenten digitaal aan u toegezonden kunnen worden. Soms kan het voorkomen dat de documenten niet digitaal aan u toegezonden kunnen worden. In dat geval brengen wij kopieer- of scankosten in rekening:

A4-formaat:

 • Zwart-wit, enkelzijdig €0,05
 • Zwart-wit, dubbelzijdig €0,10
 • Kleur, enkelzijdig €0,20
 • Kleur, dubbelzijdig €0,40

A3-formaat:

 • Zwart-wit, enkelzijdig €0,10
 • Zwart-wit, dubbelzijdig €0,20
 • Kleur, enkelzijdig €0,40
 • Kleur, dubbelzijdig €0,80

Woo-coördinator

Bent u op zoek naar openbare informatie bij de gemeente Zutphen die u niet kunt vinden en wilt u hulp daarbij? Neem dan contact op met de Woo-coördinator: Victorien Erren-Wolters. U kunt op meerdere manieren contact met haar opnemen.

 • Stuur een e-mail naar info@zutphen.nl en vermeld in het onderwerp t.a.v. de Woo-coördinator.
 • Telefonisch via telefoonnummer 14 0575.
 • Stuur een brief naar:
  Gemeente Zutphen
  t.a.v. Woo-coördinator
  Postbus 41
  7200 AA  Zutphen