Waarnemend burgemeester Wimar Jaeger

Wimar Jaeger (D66) is sinds 1 februari 2023 waarnemend burgemeester van de gemeente Zutphen.

Waarnemend burgemeester Wimar Jaeger met keten bij het oude stadhuis

E-mail: w.jaeger@zutphen.nl

Taakgebieden

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving (inclusief handhaving bestemmingsplannen/vergunningen)
 • Bestuurlijke samenwerking: regionaal, provinciaal en nationaal
 • Internationale contacten
 • Justitiediensten (contacten/huisvesting)
 • Representatie en Communicatie
 • Verkiezingen
 • P&O van de ambtelijke organisatie

Programma’s/projecten

 • Lokale democratie
 • Organisatieontwikkeling

Verbonden partijen

 • GR Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Nevenfuncties en functies op persoonlijke titel

Bekijk de nevenfuncties (pdf, 212 kB) van waarnemend burgemeester Wimar Jaeger.