Veelgestelde vragen over wonen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over wonen in de gemeente Zutphen.

Bij wie kan ik een woning huren?

U kunt een woning huren via:

  • woningcorporaties zoals Woonbedrijf Ieder1, Woningstichting Ons Huis, Mooiland en Habion. Zij verhuren woningen via Woonkeus Stedendriehoek
  • particuliere verhuurders (st BOG, Zorggroep Sint Maarten, Woonzorgcentrum Den Bouw, Serviceflat de IJssel, Vesteda, Amvest, Newomij vastgoed en Eggink Maalderink Makelaardij)
  • makelaars

In welke gevallen heb ik mogelijk recht op voorrang (urgentie)?

Als u dringend een sociale huurwoning zoekt, kunt u een urgentieverklaring (of woonurgentie) aanvragen. U krijgt dan voorrang op andere woningzoekenden.

Maar een klein gedeelte van de woningzoekenden krijgt urgentie. Namelijk alleen als u in een noodsituatie zit, waar u zelf niets aan kan doen. Bijvoorbeeld omdat uw woning is afgebrand of omdat u uw woning noodgedwongen moet verkopen. Uw aanvraag wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Bekijk of u recht heeft op urgentie.

Heb ik schriftelijke toestemming (een vergunning) nodig om te mogen huren of te kopen in Zutphen?

Nee, voor een woning huren of kopen heeft u geen vergunning nodig. Eventueel wel als u gaat verbouwen.

Waar kan ik problemen met mijn verhuurder melden?

U kunt problemen melden bij het Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Mag ik mijn woning splitsen of verkameren?

Bij splitsen gaat het om het delen van een woning met één huisnummer in twee woningen met aparte huisnummers. Bij verkameren gaat het om het opdelen van één woning in meerdere onzelfstandige kamers voor verhuur. Dit betekent dat de kamers geen eigen voordeur in de woning hebben. Dit komt voor in bijvoorbeeld studentenhuizen, waar de kamers los worden verhuurd.

Voor het splitsen of verkameren van een woning heeft u schriftelijke toestemming (een omgevingsvergunning) nodig. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Hiervoor kijkt de gemeente naar het plan dat zij heeft met de woning (het bestemmingsplan).
Als u wilt controleren of er voor uw woning een mogelijkheid is tot splitsen of verkameren, kunt u uw plan e-mailen naar omgevingsloket@zutphen.nl.

Mag ik mijn woning verhuren?

U mag zonder schriftelijke toestemming (een vergunning) uw woning verhuren. De huurder heeft dan wel huurdersbescherming.

Staat uw woning te koop en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan. Op de pagina Leegstaande woning verhuren leest u hier alles over.

Mag ik een recreatiewoning voor onbeperkte tijd bewonen?

Nee, het is verboden om recreatiewoningen voor onbeperkte tijd (permanent) te bewonen.

Tot 1 mei 2024 wordt permanente bewoning van een recreatiewoning op park Bronsbergen toegelaten. U moet hiervoor wel officiële toestemming aanvragen bij de gemeente Zutphen. Dit heet een gedoogbeschikking. Het is nog niet bekend of de gemeente na 1 mei 2024 ook permanente bewoning op park Bronsbergen gaat toelaten.

Wat zijn de mogelijkheden voor woonwagens?

De gemeente heeft onderzocht hoeveel behoefte er is aan plaatsen voor woonwagens. De gemeente gebruikt de resultaten van dit onderzoek om beleid te maken en te zoeken naar mogelijke plekken waar woonwagens kunnen staan. Als op bestaande woonwagenplekken ruimte komt voor nieuwe bewoners, kiezen de andere bewoners wie waar mag komen te staan.

Kan ik een mantelzorgwoning bij mijn huis plaatsen?

Een mantelzorgwoning is een woning op het terrein van het huis van iemand die zorg nodig heeft. De woning is bedoeld voor de zorgverlener (vriend, familielid). Het is ook mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning woont. In dat geval woont de zorgverlener in het bijbehorende huis. Iemand die in een mantelzorgwoning wil wonen (de hulpbehoevende) moet een medisch bewijs hebben dat de mantelzorg nodig is.

Onder bepaalde voorwaarden kan een mantelzorgwoning zonder schriftelijke toestemming (vergunning) geplaatst worden. Wilt u controleren of u een mantelzorgwoning zonder vergunning op uw stuk grond mag plaatsen, of dat u een vergunning nodig heeft? Stuur dan uw plan naar omgevingsloket@zutphen.nl.

Welke subsidies zijn er voor mijn woning en woningbouw?

Een subsidie is een vergoeding die u kunt ontvangen voor uw woning of voor woningbouw. Er zijn verschillende soorten subsidies om aan te vragen:

Op welke plekken worden er woningen gebouwd en kan ik mij voor een stuk grond inschrijven?

In de gemeente Zutphen worden op verschillende plekken woningen gebouwd. Deze plekken zijn Leesten-Oost – Het Lint , Leesten-Oost – Schouwbroek,  Noorderhaven, De Hoven-Noord en Helbergen zijn de grootste locaties.

Op dit moment bieden wij voor geen van deze plekken stukken grond aan.

Hier leest u alles over de nieuwbouwprojecten in onze gemeente.

Is er in Zutphen een vorm van opkoopbescherming?

Opkoopbescherming zorgt ervoor dat in gewilde gebieden huizen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Op die manier blijven meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen.

In de gemeente Zutphen is voor bestaande woningen nu geen opkoopbescherming of verplichting om een huis zelf te bewonen.

Sinds 1 januari 2022 kan een gemeente er voor kiezen een opkoopbescherming in te voeren. Er zijn situaties waarin de opkoopbescherming nu nog voor vijf jaar ingevoerd kan worden, bijvoorbeeld:

  • in wijken waar te weinig betaalbare woningen zijn (koop of huur);
  • in buurten waar de leefbaarheid onder druk staat doordat veel woningen worden opgekocht voor de verhuur.

In onze gemeente spelen beide situaties tot nu toe niet.

Wel kan er bij nieuwbouwhuizen in het koopcontract worden gezet dat de koper zelf in het huis moet wonen (zelfbewoningsplicht).

Wat zijn de mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)?

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) staat voor het organiseren van een woonproject, samen met een groepje mensen. Hierbij doet er geen projectontwikkelaar mee.

Momenteel is er geen beleid voor CPO in onze gemeente. Daarom stellen wij geen grond beschikbaar voor CPO-plannen. Als u zelf een stuk grond heeft, kunt u wel een plan inleveren voor een CPO. Wij zullen dit dan beoordelen op dezelfde voorwaarden als elk ander plan voor woningbouw. Om te onderzoeken of uw plan haalbaar is kunt u een vooradvies aanvragen. Hier horen wel kosten bij.

Waar kan ik het beleid op het gebied van wonen vinden?

Alle regels en beleid van de gemeente Zutphen staat op https://wetten.overheid.nl/ .

De meeste belangrijke beleidstukken voor wonen zijn:

Prestatieafspraken gemeente Zutphen 2023-2024

Vastgestelde woonvisie Zutphen 2019-2024